Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co bude radnice dělat proti výstavbě výškových domů u OC Lužiny? Slyšela jsem, že když bude developer chtít, stejně je postaví. A proč proti stavbě neprotestovalo také zastupitelstvo?

Co bude radnice dělat proti výstavbě výškových domů u OC Lužiny? Slyšela jsem, že když bude developer chtít, stejně je postaví. A proč proti stavbě neprotestovalo také zastupitelstvo?

Že jsou pravomoci samosprávy při rozhodování o stavbách omezené, to je pravda. Na druhé straně ani stavebník si nemůže úplně dělat co chce. Prvním naším úspěchem bylo, že mimo jiné na základě našeho negativního stanoviska bylo rozhodnuto o tom, že záměr musí projít posuzo váním vlivů na životní prostředí (tzv. řízením EIA). Už to je pro developera velká komplikace. V rámci tohoto řízení jsme ve stanovené lhůtě zaslali magistrátu podrobné stanovisko s množs tvím výhrad k záměru. Odpůrci stavby budou mít ještě příležitost přednést své argumenty proti záměru na veřejném projednávání v rámci EIA, které bude pořádat magistrát. Ani pokud by řízení EIA dopadlo ve prospěch stavby, nemá developer vyhráno. Záměr by musel projít ještě územním a stavebním řízením, kde mohou účastníci řízení také vznášet své námitky proti stavbě.

Pokud se ptáte, proč o tzv. polyfunkčních domech nejednalo zastupitelstvo městské části a ne při - jalo odmítavé stanovisko, bylo by to nadbytečné a bylo by to pozdě. Lhůta ke zpracování stanoviska k velmi obsáhlé dokumentaci záměru byla 18. 2., což byl termín poměrně šibeniční. V tak krátkém čase nebylo možné svolat zastupitelstvo a věc na něm projednat. Pro nás bylo prvořadé, že jsme stihli odevzdat důkladně zpracované připomínky k záměru v dané lhůtě, protože jinak by to vypadalo, že Praha 13 se stavbou souhlasí. Usnesení přijaté na zastupitelstvu 4. 3. by bylo pouhou proklamací bez praktického významu. Rozumím ale těm, kdo hledají všechny cesty, jak proti stavbě protestovat a organizátorům různých petic. Máme v této věci stejný cíl – zabránit vzniku stavby, která by Lužinám ublížila. Pan senátor Láska na našem zastupitelstvu ohlásil, kolik lidí už podepsalo jeho petici proti výstavbě. Nepochybně nasbírá ještě mnoho podpisů a já jeho iniciativu vítám, zejména pokud také přesvědčí své spřízněné členy samosprávy hl. města Prahy, kteří budou mít důležitou roli v případných dalších fázích rozhodování, aby tuto kontroverzní stavbu odmítli.

Kdy bude konečně zprovozněna pošta na Lužinách?

Tentokrát mohu s potěšením sdělit, že stavební a technické úpravy v prostoru pobočky České pošty v OC Lužiny byly dokončeny a že byl také konečně stanoven definitivní termín zahájení jejího provozu. Pošta s označením Praha 54 začne opět sloužit obyvatelům měst ské části v pondělí 13. dubna. Bude poskytovat veškeré poštovní služby, služby CzechPOINT a zaji š ťovat služby Poštovní spořitelny, České pojišťovny, Českomoravské stavební spořitelny a Raiffeisen stavební spořitelny. Obsluhu zajistí tři přepážky v moderním designu. Ve všední dny bude mít pobočka nepřetržitý provoz od 8.00 do 18.00 a dobrou zprávou je, že pošta bude dle dohody otevřena i v sobotu, a to od 9.00 do 13.00.

Současně jsme byli pracovníky pošty upozorněni, že pošta Praha 519 na Velké Ohradě, která měla po dobu uzavření lužinské pobočky částečně rozšířený provoz, se od 13. 4. vrací k původním úředním hodinám. Pošta na Velké Ohradě bude tedy v provozu ve všední dny od 8.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00.

Znovuotevření pošty na Lužinách bude ulehčením pro všechny obyvatele této oblasti. Doufám, že budete s jejími službami spokojeni.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz,
internet: www.praha13.cz