Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Domov pro zvířata v nouzi

Před nedávnem jsme sháněli útulek pro dvě bezprizorní koťata, která delší dobu žila u našeho domu v Melodické ulici a byla vystavena mrazivému počasí a nebezpečí, že je přejede auto, napadne pes... Snažili jsme se pro ně sehnat útulek. Bohužel všude je odmítali. V útulku v Měcholupech dokonce sdělili, že jim na ulici bude líp. Nakonec nám vyšla vstříc paní Petra Soběslavská ze Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi (Na pláni 31, Praha 5) a o koťata se postarala. Paní Soběslavská poskytuje domov pro toulavé kočky i v naší oblasti, tj. ve Stodůlkách. Máme úctu ke každému živému tvoru, proto jsme byli šťastní, že paní Soběslavské osud koťat nebyl lhostejný a vzala je do svého depozita. Od dalších lidí víme, že v tomto depozitu je o zatoulaná zvířata dobře postaráno.

Zdena Müllerová a Martin a Martina Tuháčkovi

Pozn. redakce: Více o útulku paní Soběslavské napíšeme v příštím STOPu.