Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bez talentu to (ne)jde

V Praze 13 působí ve dvou školách sportovní akademie Special One Academy, jejímž patronem je přední český fotbalový brankář Milan Švenger. Zaměřuje se na základy sportovní gymnastiky, fotbalu, silové a atletické průpravy. Ve FZŠ Mezi Školami můžete přihlásit své dítě na fotbal, v ZŠ Bronzová na gymnastiku. Special One Academy nabízí šanci i méně talentovaným dětem. Několikanásobný mistr České republiky ve sportovní gymnastice a zakladatel akademie Jan Bůžek se i s ostatními trenéry snaží docílit toho, aby dosáhly stejných výsledků jako jejich talentovanější vrstevníci. Zaměřují se na kvalitu výuky a hledají skrytý potenciál dětí. U všech rozvíjejí sportovní schopnosti a přibližují k úspěchu ty, které mají nějaký sportovní cíl. Akademii mohou navštěvovat věkové kategorie chlapců i dívek okolo 5 až 16 let. Členové akademie, ale i ostatní děti ve věku 7 až 11 let a 12 až 16 let se mohou zúčastnit prázdninového sportovního kempu v areálu TJ Sokol Úhonice (více na str. 11). Více se o Special One Academy dozvíte na tel. 737 773 918, www.specialone.cz nebo na Facebooku Special One Academy.

-red-