Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hodina pohybu navíc

V tomto školním roce využila ZŠ Mládí možnost zapojení do programu pokusného ověřování s názvem Hodina pohybu navíc, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho smyslem bylo nabídnout žákům 1. až 3. ročníků ZŠ v rámci jejich pobytu ve školní družině jednu hodinu pohybu týdně navíc. V těchto hodinách s dětmi učitelé tělesné výchovy Pavla Fialová a Zdeněk Poláček rozvíjí základní pohybové dovednosti ve fotbalu, basketbalu, házené, volejbalu, ragby a bruslení s cílem získat jejich zájem o pohyb a nasměrovat je do sportovních oddílů. V projektu budeme pokračovat i v příštím školním roce. Více na www.zsmladi.cz.

Pavla Fialová