Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Je to chyba ve výchově

Vážený pane Jaroši, přečetla jsem si Váš článek ve STOPu o dětských hřištích v Praze 13. V rondelu mezi Brdičkovou a Amforovou je moc hezké zákoutí pro malé děti, které soustavně ničí a znečišťují partičky velkých dětí, většinou ze školy v Brdičkově ulici. Vždy se tam sejdou, přinesou si pití, kouření a začnou demolovat. Loni dokonce vyvrátily a zničily pergolu nad lavičkami. Někde musí být chyba při výchově. Letos už jsou zase poničené a počmárané lavičky. Když se jim cokoli vytkne, jsou drzí, neurvalí a vyhrožují svými rodiči. Zůstává po nich neskutečný nepořádek a zkáza. Nejenže ignorují nedaleký koš na odpadky, ale dokonce jej demolují. Také jsme byli mladí a měli party kamarádů, ale nic jsme neničili a nedevastovali. Rodiče byli pro nás autority, které nám celý život jasně vymezovali mantinely a učili nás vážit si věcí a práce jiných lidí. Chtělo by to větší kontrolu toho, co jejich děti dělají po večerech a mnohdy i nocích. Jak to, že to rodiče nezajímá a ještě se dětí páchajících tyto neurvalosti zastávají. To nechápou, že se to jednou obrátí proti nim? Viděla jsme tyto děti pokřikovat neurvale na ženu a byla jsem v šoku, když jsem zjistila, že je to jejich učitelka. Jejich drzé a vulgární chování ukazuje, že jsou překročeny všechny meze. Poraďte, co s tím.

Další nešvar je neuklízení po psích mazlíčcích. Mám také pejska a bez problémů po něm uklízím. V trávě si hrají děti, a tak vůbec nechápu, jak to tam lidé můžou nechat. Je to můj pes a mám za něj odpovědnost. Ráda bych se zeptala lidí, kteří to neuklízí, za kolik peněz by byli ochotni uklízet po cizím psovi. Jejich výmluva je, že za psa platí. To ale nejsou peníze za úklid exkrementů. Kupodivu jsou to většinou dost nóbl lidé a většinou mají velké psy.

Jana Kalvodová

Vážená paní Kalvodová,

možná Vás to překvapí, ale i mě toto chování mládeže znepokojuje a dávám Vám plně za pravdu. Jako člen školské rady FZŠ Brdičkova budu tuto záležitost chtít řešit na jednání školské rady této školy. Váš e-mail jsem předal řediteli FZŠ Brdičkova s žádostí, aby spolu s pedagogickými pracovníky školy zajistil nápravu nevhodného chování žáků v okolí školy. Dále jsem požádal ředitele Městské policie o zvýšenou kontrolu této lokality v době po skončení vyučování i ve večerních hodinách. Budete-li svědkem nějakého vandalizmu nebo rušení veřejného pořádku, neváhejte sama zavolat na linku 156. Budu rád, když mi po určité době dáte zprávu, zda tato opatření vedla k nápravě. Pravdou ale je, že příčina tohoto smutného stavu je ve výchově. Rodiče nemají na děti čas, neučí je úctě k autoritám ani k veřejnému majetku. Děti hned dostanou všechno, na co si vzpomenou, a ničeho si neváží. Dokud rodiče nezačnou své děti vychovávat k zodpovědnosti, můžeme o zlepšení jenom snít.

Pavel Jaroš, zástupce starosty Prahy 13