Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kam v Praze zdarma na koncerty?

Koncertní klub společnosti The Prague Concert Co. pořádá v Praze v průběhu celého roku koncerty zahraničních hudebníků. Vystupujícími jsou většinou amatérské, školní či poloprofesionální soubory z řad pěveckých sborů, jazzových bandů i orchestrů s různým repertoárem. Tím, co je spojuje, je energie a nadšení pro hudbu. Koncerty probíhají v menších sálech a v atraktivních prostorách kostelů v Praze. Zmiňme třeba České muzeum hudby, sál Pražského hlaholu, refektář emauzského opatství nebo Kostel sv. Martina ve zdi. Koncerty jsou zcela zdarma a mají benefiční charakter. Návštěvníci mají možnost přispět formou dobrovolného příspěvku na předem vybrané charitativní účely. Tímto způsobem bylo v minulém roce podpořeno například dětské centrum Cestička či Domácí hospic Vysočina. Co můžete udělat pro to, abyste se mohli zúčastnit příštího koncertu? Stačí se zaregistrovat na www.koncertniklub.cz a už si můžete vybírat z nadcházejících koncertů. Registrace i členství v klubu jsou samozřejmě zcela zdarma a slouží pouze pro rezervaci míst na koncertech, jelikož kapacita bývá omezená. Členové Koncertního klubu získávají pravidelné informace o plánovaných koncertech a navíc mají možnost využívat dalších výhod jako je zlevněné vstupné na vybrané akce jiných pořadatelů či slevy na koncerty cyklu Musica Orbis v sálech Rudolfina a Obecního domu. Více na www.koncertniklub.cz, tel. 222 524 388.

Radka Vavroušková