Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Náměstí Na Lužinách bude bezpečnější

Dopravní opatření v ulici Mládí, na náměstí Na Lužinách a v jeho okolí byla v listopadu 2015 předmětem veřejného projednání v rámci Místní Agendy 21. Občanům Prahy 13 bylo tehdy představeno 6 variant řešení. Na základě připomínek z tohoto projednání byl zpracován další návrh, který byl uveřejněn v časopise STOP a na webových stránkách. Připomínky k tomuto návrhu byly podkladem pro vypracování definitivního návrhu, který je v tuto chvíli k nahlédnutí na www.praha13.cz.

Tento návrh zahrnuje úpravu vodorovného i svislého dopravního značení v ulici Mládí a úpravu režimu parkování v této ulici. Na trase od autobusové zastávky v ulici Armády budou zřízeny dva přechody. Na náměstí Na Lužinách bude vykreslen oválný ostrůvek, jehož hranice bude osazena zelenými sloupky, tzv. balisety. Tento ostrůvek přispěje k lepší orientaci řidičů při průjezdu náměstím a přitom neomezí průjezd vozidel svážejících odpad. Návrh zahrnuje i instalaci dvou zrcadel na křižovatkách ulice Za Lužinami s ulicí Před Rybníkem a s ulicí U Cikánky. Do ulice U Cikánky je navržen zákaz vjezdu, mimo dopravní obsluhu. V řešené oblasti přibyla místa pro přecházení, přechody pro chodce i vyznačená parkovací místa. Navržená dopravní opatření přispějí ke zvýšení bezpečnosti dětí při jejich cestě do školy.

Na tato dopravní opatření by v průběhu roku měla navázat realizace zóny 30 km/h, která byla schválena zastupitelstvem městské části v předchozím období.

Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost