Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NESLÝCHANÁ BYZANTSKÁ POLYFONIE

Sestry Sofie a Marie Prusali spolu s Ladou Gižovou tvoří vokální trio Chorodia Agiu Georgiu. Zpívají byzantské hymny i tradiční řecké písně, především ze severořecké oblasti Ipiros. Působí též jako liturgický sbor při kapli svatého Jiřího na zámku v Ostravě – Porubě. Návštěvníky březnového koncertu cyklu Třináctého na třináctce v Komunitním centru sv. Prokopa nadchly uchem Středoevropana běžně neslýchané harmonické postupy i rytmické struktury starých řeckých písní. Trio je podalo vskutku excelentně. Hostitel Slávek Klecandr koncert uvedl řadou písní a žalmů, vztahujících se k období Velikonoc.

Petr Linhart