Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Registr vozidel na Jeremiášově ulici skončil

Magistrát hl. m. Prahy ukončil k 10. březnu provoz odloučeného pracoviště registru vozidel odboru dopravně-správních činností v Jeremiášově ulici ve Stodůlkách. Všechny agendy tohoto pracoviště byly přesunuty do Škodova paláce, Jungmannova ulice 35/29 (hlavní vchod), Praha 1, odbavovací hala v přízemí, přepážky č. 30 – 44,  k registraci a schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel ze zahraničí slouží přepážky č. 58 – 60. Úřední hodiny jsou pondělí a středa 7.45 – 12.15 a 12.45 – 17.00, úterý a čtvrtek 7.00 – 11.30 a 12.00 – 15.30, v pátek je zavřeno. Důvodem k ukončení provozu pracoviště ve Stodůlkách je výpověď z pronajatých prostor soukromého objektu. Magistrát údajně hledá jiné vhodné prostory na území Prahy 13 a okolních městských částí, zatím asi bezvýsledně.

-red-