Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Soupis zeleně (1975)

Byl proveden soupis zeleně na katastru obce Stodůlek. Celkem bylo zapsáno 45 stromů, které by měly být chráněny. Stáří odhaduje se od 70 let výše. I když stromy nejsou v udržovaném parkovém prostředí, přece jen potěší každého, kdo dovede ocenit krásu stromů a vážit si přírody. Do seznamu byl zapsán jeden jasan na dvoře čp. 6 u Klímů, tři akáty u kříže při cestě k Vidouli, jedna hrušeň pláně při silnici na Vidoulích proti hostinci u Petrů. Tři vrby při cestě z Vidoulí ke trati, dvě u hostince u Bílého beránka, jedna u rybníčku v bývalé Panské zahradě. Jedna olše u hostince u Bílého beránka. Jeden dub u dvora v Hájích, jeden na zádušní mezi ve višňovce. Tři lípy malolisté u cesty ke hřbitovu, jedna u hostince u Bílého beránka, jedna u farní budovy, jedna na dvoře čp. 7 u Štěpánů (Prchalů), dvanáct lip podél silnice od náměstí Lužiny k samoobsluze. A dodatečně jedna vrba bílá v lukách u Mráčka. V obci jest málo zeleně a je třeba, aby se aspoň toto zachovalo.

Vybral Dan Novotný