Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Základní informace o bakterii Legionella

Od loňského zjištění výskytu bakterie Legionella pneumophila v teplé vodě na Proseku zaznamenává Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP) zvýšený zájem o informace o této bakterii. Bakterie může být přítomna v rozvodech teplé vody a za určitých okolností představovat pro uživatele jednotlivých bytů zdravotní riziko. Proto jsme se z preventivních důvodů rozhodli poskytnout obyvatelům hlavního města Prahy a zájemcům o tuto problematiku základní informace.

Co je Legionella?

Bakterie rodu Legionella se přirozeně vyskytuje ve vodním prostředí. Optimální rozvoj Legionelly je při teplotě vody mezi 35 – 45°C,  prokazatelně přežívá i teplotu 60°C. To umožňuje bakterii množit se ve špatně konstruovaných nebo neudržovaných rozvodech teplé vody, kde dochází k tvorbě usazenin nebo stagnaci vody. Jako rizikové se jeví staré, neošetřované sprchové hlavice, perlátory a podobně, které bývají velmi často zanesené vodním kamenem.

Jak může dojít k nákaze?

K nákaze může dojít vdechnutím vodního aerosolu obsahujícího Legionelly. Aerosol vzniká dopadem, vířením nebo rozstřikováním vody. Zdravotní riziko spočívá zejména ve vdechnutí kontaminované vody (např. při sprchování) u osob s výrazně oslabeným imunitním systémem (např. HIV, onkologické onemocnění, chronické nemoci) nebo např. u osob s dýchacími problémy (bronchitida, astma), u kterých může při masivním výskytu této bakterie dojít k rozvoji zápalu plic.

Jak je možné se bránit?

Prevence proti výskytu a množení bakterií Legionella v rozvodech teplé vody spočívá zejména v technických úpravách distribučního systému, v čištění resp. ve výměně starých a zanesených rozvodů a v kontrole dostatečné teploty vody, která by měla mít v koncovém rozvodu u uživatele bytu alespoň 50°C. Každý majitel nebo uživatel bytu může ve svém bytě provést opatření ke snížení výskytu této bakterie a to odtáčením teplé vody před jejím použitím. Vhodné je nechat pravidelně (alespoň 1x denně) odtéci vodu minimálně po dobu 1 minuty. Další z možných opatření je pravidelné proplachováním sprchových růžic, výtokových kohoutků a perlátorů s pravidelným odstraňováním v nich přítomných usazenin. Jako velmi účinné se tak v neposlední řadě jeví také možnost kompletní výměny staré sprchové hlavice, používané mnoho let, případně její dezinfekce chlorovými preparáty, např. Savem či jinými účinnými biocidními přípravky. Vyšší pozornost by měly uvedenému problému věnovat osoby s rizikovými faktory z hlediska vzniku infekce, tj. osoby s oslabenou imunitou nebo osoby v remisi základního onemocnění.

Dalšími opatřeními, která je však vhodné předem konzultovat s odborníky, je provádění termodezinfekce, kdy se  opakovaně přehřívá dodávaná teplá voda na minimálně 70°C nebo speciální ochranná dezinfekce např. chlorovými preparáty či biocidními přípravky, které jsou schopny proniknout hluboko do biofilmu a zničit tak podstatné množství Legionelly.

Protože se na území h. m. Prahy v poslední době bakterie  Legionelly již několikrát vyskytly, doporučujeme obyvatelům a majitelům bytů pravidelně sledovat webové stránky HSHMP (www.hygpraha.cz), kde jsou umisťovány aktuální informace k případným lokálním výskytům bakterie včetně doporučení našich odborných zaměstnanců. Úkolem HSHMP, jakožto orgánu ochrany veřejného zdraví, je mimo jiné sledovat kvalitu vody na území hlavního města Prahy.

V případě dotazů se můžete obrátit na HSHMP na tel. 296 336 720, 296 336 718 nebo na podatelna@hygpraha.cz.

Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hl. města Prahy