Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž duben

Křížovka pro děti:

První dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je apríl ... TAJENKA a drobnými zlomyslnostmi.

Správná odpověď z března:

Křížovka pro děti – POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:

v hodnotě 357 Kč – František Hrabánek, Velká Ohrada

v hodnotě 238 Kč – Růžena Klimčíková, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:

Marie Digmayerová, Stodůlky

Marie Čermáková, Česká Třebová

Jakub Svoboda, Luka

Volné vstupenky do pražské botanické zahrady

Od tohoto měsíce budeme losovat také tři výherce vstupenek do Botanické zahrady hl. m. Prahy, která se stává dalším sponzorem našich soutěží.

Soutěžní otázky na duben:

  1.  Kdy se uskuteční další ročník cyklistické vyjížďky Evakuace na kole?
  2.  Kdo byl hostem Slávka Klecandra v cyklu Třináctého na třináctce?
  3.  Jak se jmenuje benefiční akce pro Diakonii Praha?

Správné odpovědi na březnové otázky:

  1. Do kontejneru na bioodpad můžeme uložit listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu.
  2. Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici se uskuteční 22. dubna.
  3. Nejstarší rozhlednou v Praze je vyhlídková věž Cibulka.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:

Jana Tesařová, Nové Butovice

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. dubna na adresu redakce:

ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, fax: 251 619 236, 235 011 465 nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz.

Připravila Petra Fořtová