Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DEN PLNÝ ZÁŽITKŮ

Začátkem února se žáci 8.B ZŠ Mladí vypravili do Židovského muzea. Prohlídka začala přednáškou My a oni, která žákům objasnila pojmy jako stereotyp, předsudek, holokaust nebo ghetto. Se základními prvky v synagogách se žáci seznámili v synagoze Staronové, silný zážitek na ně pak čekal v synagoze Pinkasově. Ta slouží jako památník 80 000 českých Židů, kteří zahynuli během holokaustu. Celá synagoga je popsána jmény obětí. Ve druhém patře jsou vystaveny obrázky židovských dětí, které namalovaly v koncentračních táborech. Nechyběla ani prohlídka židovského hřbitova, kde je kromě náhrobku rabiho Löwa dalších 12 000 náhrobních kamenů.

-red-