Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Komplexní údržba komunikací v roce 2017

Datum
Seznam ulic
24. 4., 22. 9. Flöglova, Hábova (plus parkoviště a odbočka k jeslím), Heranova, Hostinského (plus parkoviště a odbočka k mateřské škole), Kálikova, Klukovická, Líšnická (Vlachova – hřbitov), NN 3448, Šostakovičovo náměstí, Vackova (plus tři parkoviště), Vlachova
25. 4., 25. 9. Chalabalova, Kociánova (část), Kovářova, Kuncova, Lýskova (Chalabalova – Jeremiášova), Mládí (Kovářova – nám. Na Lužinách), NN 3444 (část), NN 3447 (část)
26. 4., 26. 9.Fantova, Horákova (bez slepého úseku a parkoviště), Kettnerova, NN 1798, Trávníčkova
27. 4., 27. 9. Bellušova (bez parkoviště u Chlupova – Archeologická), Holýšovská, Chlupova, Neustupného, NN 3452 (přední část parkoviště)
28. 4., 29. 9.Archeologická (Mukařovského – NN 3454, Zázvorkova – konec, Bronzová – konec), Bronzová, NN 3453 (parkoviště u metra), Sezemínská, spojka Bronzová – Zázvorkova, U Jezera (plus 2 parkoviště), Zázvorkova
2. 5., 2. 10. Amforová, Brdičkova (bez parkoviště), Kolovečská (včetně parkovišť – mimo 2 parkovišť u Mukařovského), Podpěrova
3. 5., 3. 10. Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova) Böhmova, Modrá, Mohylová, NN 3091, Píškova, Zvoncovitá
4. 5., 4. 10. Husníkova (včetně otočky – parkoviště) NN 3468, NN 3469, Ovčí hájek, Suchý vršek, V Hůrkách
5. 5., 5. 10. Fingerova, Na Zlatě, NN 4543 (část) Petržílkova (bez křižovatky s ul. Pod Hranicí), Seydlerova, Volutová (plus parkoviště)
9. 5., 6. 10. Běhounkova, Blattného, Dominova, Kodymova (bez spojky do ul. Pod Hranicí), Mezi Školami, NN 4541 (plus poslední oddíl parkoviště), Nušlova
13. 4., 19. 9. Drimlova (Janského – slepý úsek), Herčíkova, Janského (Červeňanského – Kurzova), NN 3456 (2 parkoviště u Janského mezi Drimlova – Červeňanského
12. 4., 20. 9. Borovanského, Janského (Kurzova – Prusíkova), Klausova, Kurzova, Netouškova (pouze rameno do ul. Klausova), Přecechtělova (Kurzova – Janského)
10. 4., 21. 9. Bašteckého (bez úseku kolem parku), Janského (Červeňanského – Prusíkova), Pavrovského (plus 2 parkoviště), Prusíkova, Přecechtělova (Kurzova – Pavrovského)
11. 4., 18. 9. Anny Rybníčkové (část), Karla Kryla, Nad Dalejským údolím, Raichlova (bez dvou slepých úseků), Švejcarovo náměstí

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni přenosnými dopravními značkami, které budou vždy osazeny sedm dnů před zahájením čištění. Pokud řidiči nebudou v uvedených dnech respektovat přenosné dopravní značky používané při blokovém čištění, budou pokutováni policií a zároveň budou jejich vozidla odtažena na základě ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, § 19a, 19b.

Parkoviště, která mají povrchovou úpravu ze zatravňovacích panelů, se v rámci blokového čištění nečistí. Je možné na ně zaparkovat vozidla z ostatních komunikací.