Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poruchy a havárie na veřejném osvětlení

Nepřetržitý provoz dispečinku a odstraňování poruch a havárií veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy zajišťuje společnost Trade Centre Praha, a.s., ve spolupráci se společností PREdistribuce. Kontaktním místem pro příjem hlášení o poruchách a haváriích na veřejném osvětlení je dispečink na telefonním čísle 224 915 151. Poruchy a havárie je možné hlásit také na e-mail poruchyvo@pre.cz.

Vladimír Bouček, odbor dopravy