Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pro děti s odkladem školní docházky

Základní škola Janského na Velké Ohradě otevírá pro školní rok 2017/18 přípravnou třídu. Ta je určena všem dětem s odkladem školní docházky, v posledním roce před jejím zahájením. Především dětem těch rodičů, kteří si přejí, aby se jejich dítě bezproblémově začlenilo do vzdělávacího procesu od první třídy základní školy a předešlo tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.

O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na základě odevzdané žádosti – přihlášky. Její součástí musí být doporučení školského poradenského zařízení o odkladu školní docházky. Žádost je potřeba odevzdat do 31. 5. 2017.

Bližší informace a žádost jsou ke stažení na www.zs-janskeho.cz nebo k vyzvednutí v ZŠ Janského 2189.

Taťána Kubánková