Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Talentovaní žáci se představili ve Mlejně

Základní umělecká škola Stodůlky oslavila 55 let. Za dobu svého trvání zvládla rozvinout nespočet hudebních talentů a obohatit kulturní život v naší městské části. Desítky předehrávek a koncertů, stovky hodin, kdy učitelé předávali své vnímání umění mladší generaci, tvrdá dřina, pot a píle, ale také radostné chvíle a pocit z dobře odvedené práce... To všechno si může škola připsat ke svým úspěchům. Základní umělecká škola Stodůlky otevřela své brány v roce 1961. Zájemcům bylo tehdy nabídnuto vzdělávání pouze v hudebním oboru. Okolo třiceti žáků se tedy učilo hře na klavír. V průběhu let se Praha 13 rychle rozšiřovala, domov zde nacházelo víc a víc lidí, což mělo přímý vliv na další rozvoj školy. V 90. letech se přidal obor taneční následovaný oborem výtvarným. V současné chvíli vyučuje základní umělecká škola 720 žáků ve čtyřech oborech. Tím nejmladším je obor literárně – dramatický.

Tak významnému jubileu, jako 55 let fungování bezesporu je, se musí věnovat náležitá pozornost. Proto škola uspořádala 9. března slavnostní koncert. V Kulturním domě Mlejn se při té příležitosti se šlo na dvě stě příznivců umění. Svůj talent předvedli žáci všech čtyř oborů. Nejmladší vystupující byla žákyně přípravky hudebního oboru.


Na koncertu se představily všechny soubory, které škola sdružuje. Návštěvníci si tedy mohli poslechnout lidový soubor Melodinka, swingový orchestr Big Band, dětský pěvecký sbor Stodůlky a flétnový soubor. Celý koncert byl protknut tancem dětí z Malého tanečního orchestru. Někteří z talentovaných studentů školy se dál věnují studiu hudby na vyšším stupni vzdělávání. Tři z nich zde dostali prostor předvést, kam se svou pílí a talentem posunuli v rámci společného vystoupení pro hoboj a fagot. Škola ušla za celých 55 let fungování velký kus cesty a má za sebou spoustu významných projektů, z nichž nejčerstvější je spojení s Akademií múzických umění. Stala se tedy fakultní školou, na které se studenti akademie seznamují se školským prostředím a pedagogickým procesem v praxi. Škole přejeme spoustu dalších úspěšných let a co možná nejvíce talentovaných žáků.

Eva Libigerová