Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kam o letních prázdninách?

S Domem dětí a mládeže Stodůlky budou letní prázdniny plné zážitků a dobrodružství

Přehled všech letních táborů DDM Stodůlky – 8 výjezdních a 23 příměstských s různým zaměřením a pro různé věkové kategorie, najdete na www.ddmstodulky.cz, kde také zjistíte aktuální naplněnost jednotlivých táborů. Na výjezdních táborech jsou poslední volná místa, na příměstských táborech přijímáme náhradníky.

Hudebně dramatický tábor – 15. – 27. 7.

Máš rád hudbu, divadlo, tanec? Nebo jen něco z toho? Je ti mezi 11 a 18 lety? Pojeď s námi do rekreačního střediska Lubenec. Budeme bydlet v chatkách, vymýšlet a připravovat vlastní muzikál, kde si můžeš vybrat, co bys chtěl dělat. Na závěr zahrajeme ve skutečném divadelním prostoru představení rodičům. Cena za 12 dní je 4 650 Kč.

Hudebně dramatický tábor – 18. – 25. 8.

Všechny malé hudebníky, tanečníky a herce ve věku 6–10 let zveme na hudebně dramatický tábor do Penzionu Krásná v Jizerských horách. Budeme společně hrát na nástroje, a to i ty, kteří si myslí, že na žádný nástroj hrát neumí. My je totiž na některých hrát naučíme. Budeme společně připravovat závěrečné „loupežnické“ představení. Součástí tábora budou ale samozřejmě i hry v lese, na louce a celotáborová hra. Pojeďte si to s námi užít!

Podrobnější informace o táborech na www.ddmstodulky.cz.

Letní tábor s Lučinkou

Folklorní soubor Lučinka pořádá ve dnech 18. – 25. 8. dětské soustředění – letní tábor s pohybovým zaměřením. Vydáme se společně do obce Vřesník u Humpolce, kde budeme pořádat dobrodružné výpravy do přírody, jezdit na ponících, soutěžit, hrát hry a také se učit novým pohybům na tanečních zkouškách. Tento ozdravný pobyt je vhodný pro děti ve věku 5–10 let, ať už se tanci věnují či chtějí začít, nebo prostě jen mají spoustu energie a chtějí se vydovádět. Malí i velcí si přijdou na své, protože program bude přizpůsoben všem věkovým kategoriím. Cena je 3 100 Kč. Více informací včetně přihlášky na www.fslucinka.wz.cz, fslucinka@seznam.cz.

Příměstský tábor pro děti

Včelín Ořech, z.s., pořádá od 10. 7. do 1. 9. pro děti od 1. do 5. třídy příměstské tábory v týdenních cyklech – vždy od pondělí do pátku od 7.00 do 18.00. V rámci programu jsou pro děti připravovány nejen hry, ale další aktivity, které jsou uzpůsobeny jejich věku. Tedy především procházky po okolí, návštěvy dalších hřišť, poznávání přírody, sportování, návštěva včelína, vyzkoušení keramické dílny, výtvarné dílny, omezeně i využití vybraných nízkých překážek v lanovém centru atd. Všechny aktivity budou vedeny zkušenými vedoucími a tak, aby byly pro děti zajímavé, ale zároveň bezpečné. Díky podpoře z Evropského sociálního fondu je tábor zdarma. Rodiče platí pouze stravu a výlety. Na doplnění týmu hledáme táborové instruktory (učitele, studenty VŠ apod.). Více na vcelinorech@gmail.com, www.vcelinorech.cz, telefonním čísle 725 814 747.

Letní příměstské tábory s FasTracKids

Pro děti od 3 do 9 let opět připravujeme oblíbené tematické příměstské tábory (po – pá) na celé období letních prázdnin (9 termínů). Děti se od 8.00 do 17.30 budou nejen dobře bavit, ale také objevovat například svět kosmonautů, lékařů, paleontologů, vědců nebo mezinárodních cestovatelů. Každý den je plný interaktivních a vzrušujících aktivit. Cena je 3 950 Kč/týden, půlden 1 950 Kč/týden, 950 Kč/den (svačina, oběd, pitný režim, materiály na kreativní činnost, zážitková videa, tematické přehledy). Více na www.fastrackids.cz/praha5, praha5@fastrackids.cz, tel. 604 815 472.

Summer Basketball Academy

Basketbalová akademie Sparta Praha pořádá již podruhé příměstský basketbalový tábor pro děti roč. 2005–10. Tábory proběhnou 16. – 20. 7. a 23. – 27. 7. – denně od 8.00 do 17.00 ve sportovním areálu ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Řepy. Vítáni jsou jak pokročilí hráči basketbalu, tak úplní začátečníci. Děti budou rozděleny do skupin podle věku, program pro mladší účastníky bude mít všeobecné zaměření na více míčových sportů. Všechny děti se zúčastní atletické a všeobecné pohybové průpravy, basketbalových tréninků a turnajů, dovednostních soutěží a celotáborové hry. Účastníci budou mít zajištěn oběd v restauraci a pitný režim. Více info a online registrace na www.basketballacademy.cz. Registrace končí 30. dubna nebo při naplnění kapacity tábora.

Příměstské tábory na vodě

Yacht Funny Camp pořádá pro děti od 4 do 15 let po celé léto týdenní příměstské tábory na Císařské louce v Orthodocks Yacht Clubu. Denně od 8.30 do 17.00 (příchod do 9.00, odchod od 16.00) je čeká plachtění, paddleboardy, výtvarná dílna, výuka golfu, beachvolleyball, výlety lodí... Zajištěna je celodenní strava i profesionální trenéři. Díky dotaci můžeme dětem z 1. – 5. třídy poskytnout na červencové termíny výraznou slevu. Více na www.oyc.cz, petra@oyc.cz, tel. 604 174 739.

Tábor plný dobrodružství, čar a kouzel

Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny, z.s., pořádá ve dnech 30. 6. – 8. 7. letní tábor v RS Svatý Štěpán, Cheznovice (Mýto u Rokycan). Děti od 6 do 14 let čeká výuka čar a kouzel, tábornické a rukodělné činnosti, koupání, výlet... Účastníci nemusí být členy SK Hala Lužiny, po domluvě se mohou přihlásit i děti se zdravotním znevýhodněním. Ubytování v pokojích nebo chatkách. Cena – I. stupeň ZŠ 3 700 Kč, II. stupeň 3 900 Kč. Přihlaste se co nejdříve! Přihlášky a informace je možno získat na www.skhalaluziny.wz.cz nebo u Dáši Kolandové na tel. 723 060 323, kolandovadagmar@seznam.cz.

Pán Prstenů

Spolek Duha Sedliště nabízí dětem a mládeži ve věku od 6 do 16 let možnost zúčastnit se v termínu 28. 7. – 11. 8. letního tábora na Sázavě. Letošní tábor je již 20. v pořadí, který náš spolek pořádá. Jeho náplní je celotáborová hra Pán prstenů. Nabízíme dětem 14 hezkých dní v prostředí sázavského lesa vyplněných hrami, sportem a hlavně legrací. Děti na táboře vedeme k samostatnosti, poznávání přírody, táboření a hlavně k umění žít v kolektivu. Ubytování je v chatičkách uprostřed lesa nedaleko Sázavy, pobyt je pod lékařským dohledem. Více na www.sedliste3.cz.

Připravila Eva Černá