Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Komplexní údržba komunikací v roce 2018

Datum
Seznam ulic
16. 4., 21. 9.
Flöglova, Hábova (plus parkoviště a odbočka k bývalým jeslím), Heranova, Hostinského (plus parkoviště a odbočka k mateřské škole), Kálikova, Klukovická, Líšnická (Vlachova – hřbitov), NN 3448, Šostakovičovo náměstí, Vackova (plus tři parkoviště), Vlachova
17. 4., 24. 9.
Chalabalova, Kociánova, Kovářova, Kuncova, Lýskova (Chalabalova – Jeremiášova), Mládí (Kovářova – nám. Na Lužinách), NN 3444 (část), NN 3447 (část)
18. 4., 25. 9.
Fantova, Horákova (bez slepého úseku a parkoviště), Kettnerova, NN 1798, Trávníčkova
19. 4., 26. 9.
Bellušova (bez parkoviště u Chlupova – Archeologická), Holýšovská, Chlupova, K Zahrádkám (křiž. Armády se Symfonickou až k č. 47), Neustupného, NN 3452 (přední část parkoviště), Nová Kolonie
20. 4., 27. 9.
Archeologická (Mukařovského – NN 3454, Zázvorkova – konec, Bronzová – konec), Bronzová, NN 3453 (parkoviště u metra), NN7260 (spojka Bronzová – Zázvorkova) Sezemínská, U Jezera (plus 2 parkoviště), Zázvorkova
23. 4., 1. 10.
Amforová, Brdičkova (bez parkoviště), Kolovečská (včetně parkovišť – mimo 2 parkovišť u Mukařovského), Podpěrova
24. 4., 2. 10.
Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova) Böhmova, Modrá, Mohylová, NN 3091, Píškova, Zvoncovitá
25. 4., 3. 10.
Husníkova (včetně otočky – parkoviště) NN 3468, NN 3469, Ovčí hájek, Suchý vršek, V Hůrkách
26. 4., 4. 10.
Fingerova, Na Zlatě, NN 4543 (část) Petržílkova (bez křižovatky s ul. Pod Hranicí), Seydlerova, Volutová (plus parkoviště)
27. 4., 5. 10.
Běhounkova, Blattného, Dominova, Kodymova (bez spojky do ul. Pod Hranicí), Mezi Školami, NN 4541 (plus poslední oddíl parkoviště), Nušlova
7. 5., 20. 9.
Anny Rybníčkové (část), Karla Kryla, Nad Dalejským údolím (část), Raichlova (bez dvou slepých úseků), Švejcarovo náměstí
9. 5., 19. 9.
Bašteckého (bez úseku kolem parku), Janského (Červeňanského – Prusíkova), Pavrovského (plus 2 parkoviště), Prusíkova, Přecechtělova (Kurzova – Pavrovského)
10. 5., 18. 9.
Borovanského, Janského (Kurzova – Prusíkova), Klausova, Kurzova, Netouškova (pouze rameno do ul. Klausova), Přecechtělova (Kurzova – Janského)
11. 5., 17. 9.
Drimlova (Janského – slepý úsek), Herčíkova, Janského (Červeňanského – Kurzova), NN 3456 (2 parkoviště u Janského mezi Drimlova – Červeňanského)

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni přenosnými dopravními značkami, které budou vždy osazeny sedm dnů před zahájením čištění. Je třeba zdůraznit, že tam, kde to situace umožňuje (zejména slepé úseky komunikací), budou umístěny přenosné dopravní značky IZ 8a, b „Zóna s dopravním omezením“, které vymezují rozsah platnosti zákazu stání pouze touto jedinou značkou umístěnou na začátku dotčeného úseku (IZ8a-B28) a stejně tak jediná značka (IZ8b-B28 konec) tento úsek ukončuje. Pokud řidiči nebudou v uvedených dnech respektovat přenosné dopravní značky používané při blokovém čištění, budou pokutováni policií a zároveň budou jejich vozidla odtažena. Parkoviště, která mají povrchovou úpravu ze zatravňovacích panelů, se v rámci blokového čištění nečistí (mimo zálivy v ulici K Zahrádkám). Je možné na ně zaparkovat vozidla z ostatních komunikací.