Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Týden angličtiny Global Village

V únoru navštívilo naši FZŠ Brdičkova osm studentů ze zahraničí – z Brazílie, Singapuru, Ukrajiny, Gruzie, Turecka, Thaiwanu, Indie a Indonésie. Stážisté seznámili naše žáky se svými mateřskými zeměmi. Vše probíhalo v anglickém jazyce a žáci na položené otázky perfektně reagovali. Je vidět, že angličtina je jim velmi blízká. Stážisté z programu Edison nám připravili i velmi zajímavé dopoledne. Přízemí naší školy proměnili v globální vesničku, kterou si prošly všechny třídy. Žáci putovali od jedné země k další a u každého stánku našich hostů poznávali jinou kulturu. V Gruzii tančili a zpívali s Vasilem, s Lucasem si vyzkoušeli vědomostní test o Brazílii, Neha je nechala ochutnat indickou citronovou limonádu, Yasin připravoval pravou tureckou kávu, na lidové hudební nástroje zahrál žákům Lino z Indonésie, Mench-Chi z Taiwanu věnovala každému dítěti vizitku s jeho jménem v čínštině, ukrajinské lidové tance jsme si mohli natrénovat u Kapitoliny a kdo uměl odpovědět na otázku What’s your name?, tomu Zura ze Singapuru napsala jeho jméno na ruku.

Martina Hanslíková a Monika Juřicová