Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

BIOLOGIE NA VLASTNÍ KŮŽI

Žáci ZŠ Janského mají od letošního roku možnost navštěvovat nový přírodovědný kroužek, který je založen na poznávání přírody a jejích procesů pomocí zážitkové výuky. Pod vedením lektora si mohou zkusit jednoduché chemické procesy, které v přírodě probíhají, nechat vzniknout vlastní minerál nebo přímo v terénu sbírat fosilie pravěkých živočichů. Pozorují život na nejrůznějších biotopech nebo vytvářejí léčivé preparáty z bylinek. Kroužek také zrealizoval projekt hmyzího hotelu, který se stal součástí běžné výuky přírodopisu. S příchodem jara jsou pro děti připravené další aktivity, které u nich prohloubí poznání a touhu objevovat další tajemství života na naší planetě.

Jan Havlíček, ředitel školy