Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DOKÁZALI BYSTE TO TAKÉ?

Dospělí samozřejmě vědí, jak je důležité poskytnout zraněnému člověku co nejrychlejší pomoc. Vědí to ale i děti? U nás v ZŠ Mohylová rozhodně ano. Každý rok chodí do všech našich tříd záchranáři z Českého červeného kříže. Ti s dětmi mimo jiné opakují znalost čísla k přivolání záchranné služby a zkoušejí telefonický hovor, aby věděly, jak v krizové situaci správně reagovat. Děti se učí nejen základy první pomoci, ale na figuríně provádějí i masáž srdce. Ke konci lekce si děti mohou nechat od záchranářů vyrobit fiktivní zranění, které jim pak jejich spolužáci musí správně ošetřit.

Pavlína Pohanková