Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jaro na Prokopském potoce – zelené páteři Prahy 13

Jsme v období, kdy definitivně slezl sníh. To je nejšedivější období z celého roku, proto se všichni těšíme, až se vše zazelená. Pak vytáhneme kola, obujeme sportovní boty, vezmeme psy a vyrazíme do nejbližšího okolí paneláků. Nejprve bylo potřeba uklidit po zimě, tak pod taktovkou odboru životního prostředí a TSK se do ulic vyrojili pracovníci úklidu, kteří likvidují vysloužilý posyp po zimní službě. Stalo se tradicí, že na jaře vyhlašuje starosta David Vodrážka celoplošný úklid zeleně po celé Praze 13. Akci zajišťuje odbor životního prostředí a sběr odpadků proběhne i na plochách cizích vlastníků. V posledních letech této pravidelné akci úřadu vydatně pomáhají samotní občané, kteří se každoročně přidávají k dubnové celosvětové akci Ukliďme svět. Do letošního jara naše městská část vykročila také s další nabídkou rekreačních ploch. Vedle nových dětských hřišť dokončených na podzim roku 2018 bylo na výstupu z Centrálního parku vybudováno také hřiště pro individuální výcvik psů. Přestože ještě není zcela hotové, zaznamenali jsme již kladné ohlasy od pejskařů. Když je vše uklizené, pojďme si přírodní krásy naší městské části dosyta užít. K tomu nám nejlépe poslouží stezka okolo Prokopského potoka – páteře naší městské části. Lze vyrazit v každém věku – pěšky, na kole, s kočárkem, ale klidně i na vozíku. Páteř tvoří Prokopský potok a tak to vezměme hned od jeho pramene. Prameniště je uprostřed sídliště Stodůlky upraveno od roku 1986 nad parkem Panská zahrada. Sochař Pavel Přikryl vytvořil skulpturu a sadové úpravy okolí jsou dílem architekta Václava Valtra. V roce 2014 proběhla revitalizace již značně zanedbaného prostranství včetně oprav skulptury a prostoru prameniště s novým mobiliářem a výsadbami.

Panská zahrada je park na horním toku Prokopského potoka

Zanedbané pozemky patřící k faře kostela sv. Jakuba Staršího se začaly měnit v park od roku 1985 za pomoci IPS i zdejších obyvatel, vše pod taktovkou architektů Ivo Obersteina, Václava Valtra a Evžena Steina. Proběhla údržba rybníků i toku potoka, přibyla cestní síť, drobná architektura, osvětlení a trávník. Kostru výsadeb tvoří původní vzrostlé stromy i nově vysazené dřeviny. Ozdobou parku je vzrostlý platan. Pohled na panelové domy odcloňuje hradba zeleně. Vodní prvky z dílny keramiků Koláčkových v parném létě ochlazují klima a děti se mohou radovat z pěkného hřiště.

Centrální park

Slovy architekta Iva Obersteina: „Přebývající vytěženou zeminu jsme při stavbě Jihozápadního Města použili k vytvoření nové krajiny. Vznikl park s retenčními nádržemi ve tvaru fazole, kde dnes hnízdí labutě a kachny. V nových rybnících se loví ryby...“ Obyvatelé naší městské části si parku velmi váží a ostře sledují jeho vývoj. Park je místem odpočinku, setkávání a společenských akcí. Mezi jinými lze jmenovat závod Butovický rohlík – jarní otevírání Greenways Praha – Vídeň, který proběhne v květnu 2019. Krajinářské dílo v okolí dvou rybníků na Prokopském potoce je navrženo po vzoru anglických přírodních parků. V roce 1976 byl rozpracován projekt budoucího parku. Ten vznikal od 80. let. Poslední etapa, opět pod vedením architekta Václava Valtra, by měla do parku přivést ještě více vodních prvků. Letos proběhne generální oprava dřevěných mostů. K dispozici občanům jsou dětská hřiště a sportoviště, minigolf, venkovní posilovna, kuželkárna, množství cest, lavičky v prostředí dnes již vzrostlých hájků a u rybníků. Cesty lemují záhony trvalek.

Soustava rybníků na Prokopském potoce

Jihozápadní Město má moderně vyřešené vodní hospodářství. Většina povrchové vody je odváděna dešťovou kanalizací do Prokopského potoka a udržuje tak hladiny tří retenčních nádrží i menších rybníčků. Z hygienických důvodů nedoporučujeme koupání. Rybníky plní vodohospodářskou, chovnou, estetickou i krajinotvornou funkci. Také zde probíhají společenské akce pro veřejnost, podzimní výlovy ryb a v zimě se zde bruslí. Ve směsi kvetoucích mokřadních rostlin rostou kosatce, blatouchy, kypreje, orobince, sítiny a ostřice. V nádržích se chovají cejni i kapři a žijí zde škeble rybniční. Vodní ptáci žijí zejména na ostrůvcích Nepomuckého a Stodůleckého rybníka. Vodotrysk na Stodůleckém rybníku je činný každou celou hodinu. Rybník Asuán se nachází pod Albrechtovým vrchem. O soustavu vodních děl se starají Lesy hl. m. Prahy.

Prokopské údolí

Po východu z parku nejprve míjíme nové Agility hřiště pro volný výcvik psů. Tok potoka nás dále vede okolo přirozených meandrů pod Albrechtovým vrchem k rybníku Asuán. Zde je malé arboretum se starými odrůdami ovocných dřevin. Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí byl vyhlášen v roce 1993 a patří k nejkrásnějším místům na území Prahy. Údolím protéká Dalejský potok, do kterého se vlévá potok Prokopský. Pod Novou Vsí byla část potoka revitalizována v roce 2018 pod vedením Magistrátu hl. m Prahy. Vznikly tak meandry a tůně, které časem obrostou vodními rostlinami a oživnou vodními živočichy. Předpokládá se vývoj cenného ekosystému. Údolí představuje geologický ráj s mnoha přírodními památkami, bohatou faunou i flórou. Jedná se o severovýchodní výběžek Českého krasu s bohatstvím zkamenělin a centrální částí Barrandienu. Zaplavením lomu vzniklo Hlubočepské jezírko. Údolí je rájem turistů i cyklistů, k dětským hrám vybízejí přírodní dětská hřiště.

Údolím prochází naučná stezka se šestnácti zastávkami. Cennou technickou zajímavostí je viadukt Pražského Semmeringu v Hlubočepích na konci údolí. Prokopský potok opouštíme na vlakovém nádraží u příjemné české Besední restaurace. Vzhledem k nízké náročnosti páteřní trasu v délce 12 km mohou projít skupiny seniorů, je průjezdná s terénními kočárky a částečně průjezdná na invalidním vozíku. Na kole je průjezdná jen s malou obměnou, kdy jsou vynechány meandry potoka pod Albrechtovým vrchem. Z Centrálního parku trasa kopíruje Greenways Praha – Vídeň.

Dana Céová