Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Potřeba změny ve vzdělávání nadaných

Ve dnech 21. – 24. srpna se na Fakultě architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, uskuteční Mezinárodní konference Společnosti pro talent a nadání (STaN), z.s., Paradigm Shift in Gifted Education – Potřeba změny ve vzdělávání nadaných.

Tato konference pojímá péči o nadané komplexně, v souvislostech, z pohledu rodiny, školy, rozvoje nadání nad rámec povinného vzdělávání, ze zkušeností nadaných jedinců a s ohledem na etiku. Je jedinečnou příležitostí k setkání praktiků v péči o nadané se špičkovými odborníky ze zemí, které jsou v této problematice na vysoké úrovni. Přinese užitečné a ověřené informace všem, kdo s nadanými ve školství a zdravotnictví pracují a také rodičům nadaných dětí. Účastníci mezinárodní konference budou mít navíc jedinečnou příležitost zúčastnit se workshopu neuropsychologa Paula Beljana. Jednacím jazykem bude angličtina, s možností tlumočení do češtiny.

Zájemci o aktivní účast mohou přihlásit svůj příspěvek (v angličtině) do 15. dubna. Rozhodnutí o jeho přijetí obdrží během května. Tak, aby stihli do 31. května uhradit nižší konferenční poplatek. Ten se od 1. června zvyšuje. Více informací i přihlášku najdete na www.talent-nadani.cz.

Činnost Klubu rodičů a učitelů STaN je podporována z dotace Prahy 13.

Eva Vondráková