Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Soutěžní klání v angličtině

Již 19. ročník Soutěže pro šikovné děti se zájmem o angličtinu pořádala ve středu 20. března ZŠ s RVJ Bronzová. Letos se přihlásilo celkem 150 páťáků z 38 základních škol z Prahy a Středočeského kraje. Do organizačního týmu byli zapojeni i starší žáci pořádající školy.

Při slavnostním zahájení soutěžící uvítali starosta David Vodrážka, místostarostka Marcela Plesníková, ředitel pořádající školy Nikolaj Hladík a také hosté – Ludmila Johnová, vedoucí Oddělení pro Euro centra při Úřadu Vlády ČR, Michaela Neužilová, Central European Studies Program Coordinator z CIEE UK, Brandon Deutsch z University of California a Eric Willing z University of Minnesota.

V šesti disciplínách museli soutěžící prokázat, že rozumějí a mluví anglicky. Po celou dobu měli možnost pracovat v počítačové učebně s anglickými výukovými programy. Do finále postoupila šestice nejlepších.

Z finále letos vyšla vítězně Emma Veronika Werbiková ze ZŠ a MŠ Emy Destinnové, Praha 6. Na druhém místě se umístila Klára Řezníčková ze ZŠ Lupáčova, Praha 3, třetí skončila Lisa Nuna Kamara ze ZŠ Meteorologická, Praha 4.

Pro doprovázející pedagogy byl připraven doprovodný program. Moc děkujeme všem sponzorům, ÚMČ Praha 13 a časopisu Bridge.

Alena Šoukalová, garant soutěže