Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Žádost o spolupráci na sídlišti Velká Ohrada

Tímto příspěvkem si dovolujeme požádat motoristy na sídlišti Velká Ohrada o spolupráci při řešení poměrně nepříjemného problému, který se dá zvládnout jenom za předpokladu, že se do jeho řešení aktivně zapojí všechny zúčastněné strany. Jedná se o zajištění průjezdnosti pro svozová vozidla našich kolegů z Pražských služeb, kteří za poměrně velkého úsilí sváží komunální odpad z celé Prahy 13, přičemž na sídlišti Velká Ohrada nejsou schopni na některých místech vůbec projet. Rozhodně to nelze vidět jednostranně, jenom z toho pohledu, že na sídlišti jsou pouze bezohlední řidiči. Takto zjednodušeně to opravdu nikdo z městské policie nechápe, proto žádáme, aby řidiči stojící na kruhových objezdech (Prusíkova x Přecechtělova, Kurzova x Přecechtělova a Borovanského x Kurzova) a v druhých řadách celé ulice Kurzova po dobu provádění svozových prací řádně přeparkovali svá vozidla z výše uvedených míst. Konkrétně jde o pondělí, středu a pátek, vždy v době od 8.15 do 11.00 hodin. Městská policie nemá rozhodně zájem bezdůvodně postihovat místní občany, zejména pak obyvatele sídliště Velká Ohrada, kde je v důsledku nevhodného stavebně – technického řešení sídliště historicky parkovacích míst nedostatek. Musíme však společně nalézt východisko, které nebude jenom v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ale i se zdravým rozumem.  Prosíme tedy řidiče o maximální vstřícnost a ukázněnost. Považujeme za naprosto zbytečné dokumentovat a oznamovat na místní občany dopravní přestupky správním orgánům, nebo jim ukládat na místě pokuty. Upozorňujeme ovšem všechny, že v případě neochoty věc řešit, nemůžeme být tolerantní. Postihy budou nekompromisní, protože svoz je nutné zajistit a městská policie nemůže ostentativně přihlížet zcela zřejmému  protiprávnímu jednání, jež navíc znemožňuje výkon práce zaměstnanců Pražských služeb.

Předem vám děkujeme za spolupráci.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP