Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ze života JSDH Třebonice

Začátkem roku jsme dostali do užívání velkokapacitní cisternu CAS 32 T815. Jelikož je vozidlo bez výbavy, upravujeme úložné prostory pro uložení našeho materiálu a výzbroje. Náš člen JSDH se zúčastnil odborné stáže u HZS hl. m. Prahy na stanici č. 7, kde si odsloužil čtyřiadvacetihodinovou směnu. Začátkem března probíhalo v Újezdu celý víkend školení nových strojníků, kde jsme měli také jednoho zástupce, který se učil novým znalostem a dovednostem a připravoval se na zkoušky, které by měly probíhat v letních měsících. Koncem března nás čekalo celopražské cvičení Hotel Opatov. Zatím se také pravidelně věnujeme údržbě svěřené techniky, výzbroje, výstroje a úpravě okolí zbrojnice, rybníka a hřiště.

Filip Jordák, velitel JSDH Třebonice