Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

A přece se učí!

Žáci naší ZŠ s RVJ Bronzová se za podpory paní učitelky Jitky Kopecké rozhodli podpořit svými originálními portréty Českou studentskou filharmonii a tím i účinkující umělce. Portréty byly v sobotu 20. února, kdy Česká filharmonie uvedla mimořádný koncert s názvem A přece se učí!, rozmístěny na sedadla ve Dvořákově síni. Svým vystoupením chtěli účinkující vyjádřit poděkování všem, kteří pečují o vzdělání. Koncert bylo možné sledovat na ČT Art. Děkujeme všem žákům, kteří se do této krásné akce zapojili.

Pavlína Tomsová