Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dezinfekce pro bytová družstva a SVJ

Městská část Praha 13 v návaznosti na zhoršující se epidemiologickou situaci a na přijatá opatření proti šíření koronaviru opět vydávala pro potřeby bytových družstev a SVJ dezinfekci.

„K tomuto kroku nás vedla přetrvávající nepříznivá situace,“ řekl starosta David Vodrážka. „Zástupci bytových družstev a SVJ měli možnost, stejně jako na jaře loňského roku, dezinfekci převzít v přízemí radnice. Abychom ale zabránili zbytečné koncentraci lidí na jednom místě, dezinfekci jsme vydávali každý den včetně víkendů v libovolném čase. Tedy i mimo úřední dny a hodiny našeho úřadu,“ dodal starosta.

„Současně jsme vydávali jednorázové ústenky pro klienty neziskových organizací, které v naší městské části působí a pomáhají sociálně znevýhodněným spoluobčanům. Jsou to především neziskové organizace Charita, Diakonie, Středisko sociálních služeb Praha 13, Prosaz, Naděje a Armáda spásy. Všem, kteří v této těžké době pomáhají, srdečně děkuji,“ řekla radní Aneta Maršálová Ečeková.

Lucie Steinerová