Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak velký vliv mají opatření spojená s covid-19 na rozpočet městské části?


Pane starosto, zastupitelstvo schválilo rozpočet na tento rok, co bude stěžejní v rámci investic a jak velký vliv mají opatření spojená s covid-19 na rozpočet městské části?

Děkuji všem zastupitelům, kteří se jednání zúčastnili a mohli jsme schválit rozpočet pro letošní rok ve výši 442,5 milionů korun. Jednání samozřejmě předcházela striktní opatření proti šíření covidu- 19, což si vyžádalo určitý čas navíc. Novinkou byla také účast zastupitelů on-line ve formě video konference, aby se i ti zastupitelé, kteří jsou v karanténě, nebo jsou nemocní, mohli v této složité době aktivně zastupitelstva zúčastnit. Změnu jednacího řádu jsme konsenzuálně schválili už v prosinci a jsem rád, že se vše podařilo technicky i procesně zorganizovat. Schválení rozpočtu je důležité pro plánování jednotlivých aktivit. Dává jakousi zelenou pro zahájení jednotlivých projektů. Návrh rozpočtu vychází ze schváleného výhledu na období 2021 – 2025, podařilo se udržet vyrovnané příjmové i výdajové složky, což obzvlášť v této době nebylo jednoduché.
Opatření spojená s covid-19 si vyžádala nákupy dezinfekce, roušek, respirátorů a mnoho dalších nákladů v rámci nutných provozních úprav nejen na radnici, ale i ve školách, Středisku sociálních služeb Prahy 13 a to v řádech milionů korun. Velmi si vážím faktu, že jsme nemuseli přistoupit ke škrtům v investičních výdajích a všechny plánované investice pro letošní rok jsou do rozpočtu zahrnuty.
Největší investicí tohoto roku bude přístavba Střediska sociálních služeb Prahy 13, kde vzniknou tolik potřebné nové byty pro seniory. Do školských zařízení připravujeme milionové investice v podobě nového zdravého osvětlení, výměny oken a především rekuperační technologie, tedy speciální ventilační systémy, které v jednotlivých budovách zajistí efektivní temperování a ekonomickou výměnu vzduchu. Rekonstrukce se budou týkat také vnitrobloků, dětských a sportovních hřišť, abychom neustále zkvalitňovali veřejný prostor pro všechny naše občany. Dotace spolkům a sportovním klubům budeme řešit individuálně. Nyní je velmi složité plánovat jakékoli aktivity v této oblasti, a proto se budeme snažit v rámci rozpočtu zohlednit ty aktivity a organizace, které připravují činnosti především pro děti.

Blíží se jaro a s ním jistě začnou projekty týkající se úprav veřejných prostor a životního prostředí, co se chystá?

Přestože je doba velmi náročná, pokračujeme ve zkrášlování veřejných prostranství. Díky dotacím z MHMP byla zahájena třetí závěrečná etapa revitalizace prostranství ve vnitrobloku Fingerova. V poslední etapě bude kompletně zrekonstruována cestní síť v západní části vnitrobloku. Před základní školou bude položena nová dlažba, která bude barevně ladit budovou školy. Před sochou "Kamenožrouta" je navržen kruhový záhon s lavičkami. Před budovou školy zachováme prostor, kde děti jezdí na in-linech. Nově vzniknou moderní odpočinkové zóny s lavičkami a novými výsadbami.
Na podzim proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci dětského hřiště ve vnitrobloku při ul. Blattného. Je určeno nejmenším dětem od dvou let. Některé herní prvky již dosloužily a hřiště je třeba modernizovat. Na jeho ploše nebudou chybět houpačky, kolotoč, pískoviště, rozhledna ve tvaru majáku s nácvikem výškového lezení, pryžové zvířátko se skluzavkou a tunelem k procvičování motoriky nejmenších dětí a lanová prolézačka. Při modernizaci hřiště bude osazen nový mobiliář a stavbu doplní výsadby dřevin.
Modernizaci si také žádala fontána na prostranství u FZŠ Brdičkova. Jedná se o dominantní umělecké dílo z 80. let 20. století, které je součástí opěrné zdi před základní školou. Vzácná skleněná mozaika z dílny autorů Buriánka a Němce je poškozena a bude restaurována. Betonové tělo fontány bude modernizováno. Zastaralá technologie fontány bude nahrazena novým zařízením. Fontána bude osazena nerezovou vanou s přesahem, jenž zabrání stékání vody po mozaice a jejímu vymývání. Stavební práce budou zahájeny v jarních měsících.
Již několik let je naší prioritou modernizace skateparku na Lužinách, které vzniklo v roce 2002 a už nevyhovuje současným potřebám. Naším záměrem je hřiště rozšířit a vybudovat zde betonový skatepark, který bude vyhovovat požadavkům naší mládeže nad 15 let. Plocha bude rozdělena na dvě části – pro začátečníky a pro pokročilé. Hřiště budou moci využívat návštěvníci na skejtech, inlajnech, koloběžkách i kolech. Součástí bude také odpočinková zóna a horolezecká stěna. Projet vznikl ve spolupráci projekční kanceláře s mládeží, která takovéto parky využívá. Je zažádáno o dotace na MHMP a pokud budou přiděleny, ještě letos zahájíme stavební práce.

Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 13