Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Klečkova ulice

Najdete ji na jižním okraji Motolského ordoviku, vychází jižním směrem z ulice K Hájům a slepě končí. Své jméno nese po českém radiotelegrafistovi a osobnosti československého odboje během druhé světové války Jindřichu Klečkovi. Narodil se 7. dubna 1913 v Oselcích u Nepomuku na Plzeňsku. V prvorepublikové armádě působil jako déle sloužící četař-radiotelegrafista. Po obsazení republiky 15. března 1939 byla armáda rozpuštěna. V červenci 1939 se oženil. Odešel do civilu a začal pracovat jako nákupčí v obchodě se smíšeným zbožím svého tchána Antonína Krotila v Hodkovičkách. Zaměstnání mu umožnilo věnovat se odbojové činnosti a z domku v Hodkovičkách začal začátkem dubna 1940 vysílat. Večer 7. května 1941 přišlo přepadení gestapem. Na Klečku čekali marně. Kolem jedné v noci se mu podařilo z obsazené ulice zmizet přes zahrady. Uchýlil se k jinonické ilegální skupině. Výsledkem zásahu bylo zatčení deseti odbojářů z okruhu ilegální radiostanice Sparta I, zabavení dvaceti radiostanic. Na základě několika nezašifrovaných i zašifrovaných zpráv kryptologové Funkabwehru prolomili šifrovací klíč a následným řetězcem úspěšných zásahů gestapa byla síť radiostanic prakticky vyřazena. Jedinou šancí na obnovení komunikace s Londýnem zůstala vysílačka obsluhovaná Jindřichem Klečkou a Otto Linhartem. Ta byla 1. srpna 1941 přesunuta do budovy jinonického akcízu. Ilegální operátoři radiostanic podceňovali schopnosti Němců v lokalizaci míst vysílání. Netaktické umístění radiostanice v odlehle stojícím domě jinonického akcízu ulehčilo jeho zaměření. V noci z 3. na 4. října 1941 zachytil Funkabwehr opakované vysílání z okolí Jinonic. Ilegální vysílačka byla zaměřena. K akcízu dorazila zatýkací komanda gestapa, budovu obsadila, účastníky odboje zatkla, radiostanice a související dokumenty zabavila. Jindřich Klečka po napadení akcízu část depeší zničil. Uprchl po dřevěných schodech z přízemí do pat ra a zde si prostřelil hlavu vlastní pistolí. Likvidací radiostanice Sparta I došlo k definitivnímu přerušení radiotelegrafního kontaktu s Londýnem. Ostatky Jindřicha Klečky byly pohřbeny do neoznačeného hrobu na Ďáblickém hřbitově. Po válce byl Jindřich Klečka povýšen in memoriam do hodnosti poručíka.

Dan Novotný