Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Návštěva školy s virtuálním průvodcem

V současné době, kdy je nutné minimalizovat kontakty, se ZŠ Janského rozhodla přivítat všechny rodiče a žáky budoucích nultých a prvních ročníků alespoň virtuálně. Virtuální prohlídku naleznete na webu školy www.zs-janskeho.cz. Průvodce seznámí žáky a jejich rodiče s celou školou, se sportovním areálem a technickým vybavením školy. Dále představí unikátní vzdělávací program Step by Step – Začít spolu nebo sportovní a jazyko-přírodovědné třídy. Pro bližší informace neváhejte kontaktovat vedení školy na j.havlicek@zs-janskeho.cz, tel. 603 420 514. Na všechny žáky se těšíme v novém školním roce.

Jan Havlíček, ředitel školy