Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Skupinová úkolovka aneb Poznej Prahu 13

Nadále pokračujeme v komunitních aktivitách pro žáky naší školy, které navíc podporují žáky s odlišným mateřským jazykem. Ve spolupráci s Proximou Sociale a pod vedením Evy Štychové proběhla v prosinci a v lednu v rámci projektu „51 kroků ke společnému vzdělávání“ Skupinová úkolovka.
Zúčastnilo se jí několik týmů nejen z FZŠ Trávníčkova, které s mapou a pracovním listem putovaly po Praze 13. Hledaly různé památky, informace, tvořily přesmyčky, kreslily a pořizovaly fotografie. Součástí bylo i poučné povídání v několika jazykových mutacích. Vítězové jsou vybráni a slavnostní vyhlášení proběhne po otevření škol.
Projekt „51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání“ CZ.07.4.68/0. 0/0.0/19_068/0001453 je spolufinancován Evropskou unií.

Eva Štychová