Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Divadélko pro budoucí nulťáčky a prvňáčky

V ZŠ Janského vždy probíhala čilá spolupráce s mateřinkami Prahy 13. Letošní program pro předškoláky z okolních mateřských škol začal představením práce v prvních a nultých ročnících. Potom následovalo divadelní představení Pověsti české aneb Pohádky pod Řípem s paní Evou Hruškovou, které děti ocenily bouřlivým potleskem. Na všechny nové předškoláky a prvňáky se v novém školním roce těšíme.

Jan Havlíček, ředitel