Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak naši městskou část ovlivňuje situace na Ukrajině?

Pane starosto, jak naši městskou část ovlivňuje situace na Ukrajině, především ve školách a školkách? Mám dvě malé děti, které půjdou příští rok do školy, bude pro ně místo?

Naší snahou je, aby se celková situace v přijímání ukrajinských dětí a žáků do našich mateřských a základních škol nedotkla našich dětí. Pro přijímání ukrajinských dětí do mateřských škol jsme v současné době vytvořili dvě učebny ve Fakultní základní škole Trávníčkova. Tyto dvě třídy byly naplněny 50 dětmi během 14 dnů. Další učebny jsou připraveny v Základní škole Mezi Školami v Nových Butovicích a v Základní škole Janského na Velké Ohradě. To znamená, že v žádném případě neomezujeme kapacitu našich mateřských škol, protože se blíží zápis a je nutné mít ve školkách místo pro naše děti. Zápis do mateřských škol rozdělíme do dvou termínů, kde zápis pro naše děti stanovujeme na 3. května a zápis ukrajinských dětí bude v termínu 7. června. Co se týká zápisu našich dětí, budou jako každý rok všechny děti s trvalým bydlištěm v naší městské části přijaty. Zápis ukrajinských dětí by neměl být nikterak dramatický, děti přijímáme průběžně již nyní a budeme je přijímat i nadále. Do našich deseti základních škol v současné době přijímáme ukrajinské děti do jednotlivých ročníků zcela průběžně a zatím je kapacita dostačující. Zápisy do prvních tříd základních škol budou podobné, jako u mateřských škol. Rodiče se nemusí obávat o místo pro své dítě, předpokládaná kapacita prvních tříd zůstane zcela nedotčena, protože pro děti ukrajinských uprchlíků vytvoříme nové třídy. Integrace proběhne následně ve vyšších ročnících. Rád bych touto cestou ještě jednou všechny ujistil, že mimořádná situace, ve které se nacházíme, nebude mít vliv na přijímání dětí do mateřských a základních škol. Myslím, že naše děti, včetně rodičů, mohou být spokojeny a zároveň tak pomůžeme i ukrajinským dětem, které si to velmi zaslouží. Současně chci poděkovat všem zaměstnancům mateřských a základních škol, kteří vykonávají obrovský kus práce.

Pane starosto, začalo jaro a to je vždy spojené s jarním úklidem v ulicích Prahy 13. Několik skupin úklidových čet jsem v ulicích viděl, ale ne na všech místech to stačí. Co s tím?

Jako každé jaro zahájila městská část klasický úklid veřejných prostranství a také již tradiční jarní úklid černých skládek. Každoroční jarní úklid se provádí bez ohledu na to, kdo je vlastníkem pozemku. Jak černých skládek na odlehlých místech, tak nejrůznějšího drobného odpadu odhozeného lidmi na veřejných prostranstvích stále přibývá, proto všechny vyzývám, aby se ke svému okolí chovali ohleduplně. Ročně městská část vynakládá na úklid veřejného prostoru nemalé finance, které by se pochopitelně daly využít mnohem lépe. Spolu se školami, spolky a širokou veřejností jsme se zapojili do akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko, Ukliďme Prahu 13. Rádi jsme všem, co se chtěli připojit, byli nápomocni například s vytipováním lokality, dodali jsme pytle na odpad a také zajistili jeho svoz. Děkuji všem, kteří nám pomáhají udržovat naši městskou část.

Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 13