Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Za sochami Jižního Města a okolí

Metrem linky C dojedete do stanice Chodov. Projdete kolem bronzové sochy Budovatele metra od Františka Radvana, přejdete lávku a pokračujete stále rovně ulicí K Dubu, až dojdete na křižovatku, na jejímž rohu je restaurace Na Rychtě. Zde odbočíte vlevo a projdete podchodem. Za ním se dejte vlevo ke kruhové Chodovské tvrzi. Jedná se o původně vodní tvrz z přelomu 13. a 14. století. Byla několikrát přestavována, rozšiřována a sloužila k mnoha účelům. V současnosti slouží jako kulturní objekt Jižního Města. Pořádají se zde různé kulturní akce zaměřené převážně na mladé umělce. Každoročně zde sezóna vrcholí festivalem Tóny Chodovské tvrze. Proti tvrzi najdete čtyři pískovcové sochy od Ellen Jilemnické Metamorfózy roku. Pěšinkou vejdete do parku. Vpravo stojí Sborový dům Milíče z Kroměříže. Církevní a společenské centrum Českobratrské církve evangelické bylo vybudované v letech 2003–06 podle návrhu architekta Jiřího Veselého. Vlevo pak uvidíte bílý Pomník Svobody od Josefa Vajceho z carrarského mramoru. Na rozcestí s golfovým hřištěm se dejte doprava, kolem občerstvení a dojdete k podchodu pod silnicí. Za ním zamiřte doleva po stezce pro pěší. Na rohu oplocení vás zaujme červený Klikující autobus.

Sochař David Černý ho navrhl na letní olympijské hry v Londýně 2012. Od poloviny října 2012 stojí na Chodově u nově vybudovaného hřiště s názvem Klikpark. Autobus má připevněny obrovské paže, které se pomocí motorů umístěných uvnitř autobusu ohýbají a šestitunový autobus se pohybuje nahoru a dolů. Až budete stát u něj, nelekněte se zvuků vycházejících z jeho útrob, které mohou připomínat sportovní úsilí. Zadní část vypadá jako veliké lidské pozadí. Okna nahrazují obrazovky s videoprojekcí. Klikuje za příznivých meteorologických podmínek každý den od 15.00 do 15.30 hodin. Na rohu oplocení se dejte doprava do ulice Klíčova, posléze Blažimská. Vpravo před hotelem uvidíte sochu Holubice od Marie Učíkové. Jděte stále rovně. Vpravo proti kontejnerům uvidíte další sochu z umělého kamene Vlny života od sochaře Jaroslava Vacka.

Na křižovatce pokračujte doprava, přes přechod, dolů schodištěm, pod ním doleva, zase po schodech, rovně přes přechod a rovně cestou dolů do zeleně. Přejdete hráz retenční nádrže Chodoveckého potoka, za níž sejdete schody. Na křižovatce se dejte doprava a na další vlevo do ulice Postupimská. Na konci jděte dolů parkem. Na jeho konci pokračujte doleva ulicí Bělčická na křižovatku. Jako orientační bod je pro vás panelák vlevo s velkým označením E 1–2. Zde se vydejte doprava k žulové soše Ležící žena od Jana Hány.

Naproti je socha Sedící dívka od B. a L. Kodymových. Sejděte dolů na Hlavní ulici a zde se dejte vlevo podél obchodního centra. Za ním u schodiště si všimněte plechové plastiky od A. Havelky Korouhev. Přejděte rovně semafory a za nimi miřte doleva, po schodech, přes most, za ním rovně ulicí Božkovská. Před zdravotním zařízením stojí socha Václava Frydeckého Polibek. Projděte ulicí Božkovská na konec, kde přejděte přechod a pokračujte rovně kouskem zeleně. Po projití doprava ulicí Jižní I. za zelenými vraty areálu základní školy můžete vidět sochu Sněhuláka. Dole přejdete semafory a hned se dejte doleva ulicí Hlavní na Roztylské náměstí. Jděte kousek dolů a vlevo pod Památník bitvy u Zborova. Pokračujte stále rovně Severozápadní V. k sokolovně, u které rostou památné lípy velkolisté. Na konci této ulice pokračujte doprava dolů. Přejděte přes přechod a hned vlevo se dejte po cyklostezce A 41. Podjezdem, rovně přes most, za mostem k autobusové zastávce V Zápolí. Za ní pokračujte doprava po cyklostezce A 421. U dětského hřiště jděte doprava ulicí Na Líše. U ZŠ přejděte přes přechod a vlevo po cyklostezce A41 směr Budějovická ulicí Na Úlehlí. Přes semafory, rovně ulicí Hodonínská a rovně parkem. Jdete podél psí louky.

To už jste v areálu Brumlovky na Praze 4. Na konci vlevo přes semafory a rovně na konec budov Brumlovky. Na konci těchto budov je vlevo na stojanu pohyblivá socha Davida Černého Brouk. Představuje legendární automobil Porsche 911 nabodnutý na obřím špendlíku jako brouk v entomologické sbírce. Je složena z jedenácti pohyblivých částí pohybujících se pomocí hydrauliky. Pohybuje se za příznivého počasí denně od 6.45 do 22.45 vždy každou hodinu ve tři čtvrtě. Můžete si prohlédnout celý multifunkční areál Brumlovky, který je budován od roku 1996. Když půjdete od Brouka do podjezdu a stále rovně ulicí Vyskočilova, dojdete na stanici metra linky C – Budějovická. Ušli jste asi 7 km.

KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan Marta Kravčíková