Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zájem o cestovní doklady, občanské průkazy i evidenci obyvatel je enormní

Úřad městské části Praha 13 registruje velmi vysoký zájem klientů o cestovní doklady, občanské průkazy i evidenci obyvatel. V období od 14. 2. do 14. 3. 2022 bylo zpracováno rekordních 5 023 požadavků, což znamená průměrně pro úředníky odbavit 35 klientů za hodinu. Zvýšená je také poptávka o evidenci obyvatel, kde bylo za měsíc provedeno 287 operací.
„Proti minulému roku je nárůst klientů úřadu opravdu enormní, za první čtvrtletí minulého roku byl zájem o služby cca poloviční, tedy 2 848 úkonů za 3 měsíce. Letos jsme již skoro na dvojnásobném čísle, a to za pouhý jeden měsíc. Učinili jsme opatření, abychom efektivně pokryli činnost jednotlivých pracovišť úřadu a maximálně zkrátili čekací dobu pro klienty,“ řekl starosta David Vodrážka a dodal: „Zaměstnancům úřadu touto cestou velmi děkuji a klienty prosíme o pochopení.“

-red-