Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DOPRAVNÍ BEZPEČNOST V ZŠ S RVJ BRONZOVÁ.

Poslední zimní měsíc jsme v naší škole zasvětili mimo jiné i dopravní bezpečnosti. Navštívili nás policisté, kteří se se žáky věnovali například tématu správného vybavení kola a také bezpečnému chování na silnicích a při pohybu ve městě. Nejen třída 2.C by chtěla velmi poděkovat za tu nejlepší a nejzábavnější hodinu dopravní výchovy. Pan policista byl úžasný, byla s ním legrace a hodně nás naučil.

Hana Ondříková