Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dubnová křížovka

V dubnu se v našem putování po Dvaceti pražských NEJ podíváme na Vyšehrad. Nachází se zde rotunda svatého Martina, což je ...TAJENKA na území Prahy. Byla postavena kolem roku 1100 ve východní části opevněného předhradí. Během třicetileté války sloužila k uskladnění střelného prachu, v první polovině 18. století se dočkala obnovy a znovuvysvěcení, v roce 1784 byla kaple zrušena a předána vojenské správě, která ji nadále užívala jako skladiště a výrobnu dělostřeleckých nábojů. Později ji zakoupila vyšehradská kapitula, nechala ji v letech 1878-1880 zrekonstruovat a dodnes ji využívá k církevním účelům.Návštěva je možná po předchozí dohodě s farností sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Tři výherci se mohou těšit na hodnotné ceny.

Březnová tajenka:

PATRON ČESKÉHO NÁRODA

Výherci:

Lukáš Novotný, Praha 5; Jiří Půda, Velká Ohrada; Zdeněk Ročárek, Praha 5

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. dubna na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová