Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

I letos senioři obdrželi oblíbené plavenky

Registrovaní členové klubů pro seniory si v březnu vyzvedli oblíbené „plavenky“. Poukázka do plaveckého bazénu v Řepích zajistí seniorům vstup za cenu 30 korun, zbytek nákladů hradí městská část z rozpočtu místní Agendy 21, která tuto akci zprostředkovala a podporuje tak všechny seniory k aktivnímu pohybu. „Podpora seniorů je pro nás samozřejmostí a je na místě všem, kteří se do těchto aktivit zapojují, poděkovat. Mám na mysli zaměstnance úřadu, předsedy jednotlivých klubů, jejichž práce je nezastupitelná.

Nelze opomenout ani provozovatele společenských či sportovních areálů, protože bez jejich vstřícného přístupu bychom mnohé aktivity nemohli realizovat. Na pravidelných setkáních získáváme od seniorů velmi cenné rady, které pomáhají i dalším obyvatelům naší městské části,“ poděkoval starosta David Vodrážka. V městské části Praha 13 aktivně působí třináct pevných klubů seniorů a Virtuální klub pro seniory. Celkem je v nich registrováno řádově 900 členů, kteří mohou aktivně společně trávit volný čas.

Lucie Steinerová