Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace ke komplexnímu úklidu komunikací

V době od 11. dubna do 5. května 2023 proběhne podle předem stanoveného harmonogramu v Praze 13 komplexní úklid komunikací, spočívající mimo jiné v čištění vozovky, kanalizačních vpustí a veřejných parkovišť. Zvláště upozorňujeme na ulici K Zahrádkám, kde budou čištěny i zatravněné parkovací zálivy.
S ohledem na všeobecně známou skutečnost, že naše obvodní ředitelství se na této akci pravidelně aktivně podílí, žádáme všechny účastníky silničního provozu, aby sledovali dopravní značky a svá vozidla včas a řádně přeparkovali. Znovu připomínáme, že některé úseky komunikací budou zřejmě označeny dopravní značkou vyznačující zónu s dopravním omezením. Nemusí být tedy nutně v každé jednotlivé ulici umístěna samostatně zákazová dopravní značka.
Důrazně proto doporučujeme sledovat ve výše uvedených dnech změny dopravního značení ve vaší ulici, zejména přechodnou úpravu silničního provozu (přenosné dopravní značky umístěné na červenobílých sloupcích).
Dále prosím řidiče, aby si pečlivě přečetli dodatkové tabulky s upřesňujícím textem, budou-li na dopravních značkách umístěny. Strážníci dokumentují dopravní přestupky zpravidla elektronickou formou, nikoliv umístěním „lístečku“ za stěrač vozidla. Z těchto důvodů se řidiči mohou dozvědět o spáchání přestupku až ve chvíli, kdy je správní orgán vyzve k uhrazení „pokuty“. Nejde rozhodně ze strany městské policie o schválnost, jak se někteří domnívají, ale o technologický pokrok a digitalizaci agendy, což je v současnosti běžný trend. Řešit po několika měsících od skončení „blokového čištění“ nepříjemnost v podobě výzvy k uhrazení pokuty je naprosto zbytečné. Předem děkujeme za spolupráci.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP