Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ ZBROJNICE.

Předškoláci MŠ U Bobříka měli díky zapojení do projektu Poznáváme Prahu možnost navštívit hasičskou stanici v Jinonicích. Její zaměstnanci vysvětlili dětem mnohé z práce záchranářů, seznámili je s prostředím stanice a spoustou technických vymožeností, se kterými pracují. Díky vstřícnosti hasičů si děti návštěvu opravdu naplno prožily. Pěsti držely psovodům z této stanice, kteří se se svými čtyřmi čtyřnohými pomocníky v době naší návštěvy účastnili záchranných prací po zemětřesení v Turecku.

Dana Strejčková