Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nejlepší němčinář je z Bronzovky

Obvodní kolo olympiády v německém jazyce se konalo ve čtvrtek 9. února. Za naši školu se účastnili vždy dva nejlépe umístění žáci v každé kategorii školního kola. V kategorii I.A pro žáky 6. a 7. tříd nás statečně reprezentovaly dvě žákyně ze 7.A – Eliška Pilinová a Aneta Šavlová. V kategorii II.A pro žáky 8. a 9. tříd naši školu reprezentovali dva žáci 9. tříd – Markéta Popelková z 9.C a Tomáš Vosála z 9.B. Vítězem celého obvodního kola za Prahu 13 v kategorii II.A se stal Tomáš Vosála a postupuje do krajského kola. Vynikajícího úspěchu dosáhla i Markéta Popelková, která se umístila na 4. místě. Všem zúčastněným gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci a Tomášovi držíme palce i v krajském kole.

Dagmar Lópezová, vyučující a metodik NJ