Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Omluva

Tímto se omlouváme paní učitelce Ivetě Pichlové ze ZŠ Mládí za uveřejnění článku s pravopisnou chybou, která vznikla při krácení textu.

-red-