Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oslava Dne Země

Také letos se k oslavám Dne Země připojí i Praha 13. Stane se tak ve čtvrtek 20. dubna od 9.30 v Centrálním parku. Přijměte naše srdečné pozvání na tuto akci, která je určena zejména předškolním dětem a dětem z prvního stupně základních škol. Po zahájení společně vysadíme strom – javor tatarský, nedaleko Kuželkárny. Na místě bude několik stanovišť se soutěžemi, které se budou vázat k ochraně životního prostředí. Děti se zábavnou formou seznámí s různými profesemi, se kterými se mohou v krajině potkat. Všechna stanoviště Lesů hl.m. Prahy budou tentokrát zaměřena na vodu a její koloběh a také na živočichy žijící ve vodě a u vody. Akci pořádá Městská část Praha 13, odbor životního prostředí v rámci místní Agendy 21 a Obce přátelské rodině ve spolupráci s dalšími organizacemi jako jsou Lesy hl. m. Prahy nebo DDM Prahy 13 a dalšími. Záštitu nad akcí opět převzala místostarostka Marcela Plesníková.

Eva Beránková