Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PTAČÍ BUDKY OD MOHYLKY.

Žáci ze Základní školy Mohylová jsou vedeni k lásce a ochraně přírody, učí se znát její principy a zákonitosti. V předjaří měli žáci ze školní družiny možnost účastnit se ornitologické procházky v Centrálním parku. Na neolistěných stromech si všímali ptačích hnízd a hnízdních budek, pozorovali ptáky v jejich přirozeném prostředí, nahlédli do opuštěné hnízdní dutiny a obohatili tak své znalosti. Uvědomujeme si, že díky lidskému hospodaření mizí přirozené hnízdní dutiny. Proto jsme se rozhodli, že pro ptáčky budky vyrobíme a ještě před hnízděním je i rozmístíme. Velmi praktické „stavebnice“ tzv. sýkorníků zvládli sestavit a následně šetrnou barvou ošetřit i ti nejmladší. Radost z tvůrčí a smysluplné činnosti byla navýšena okamžitým zájmem nových obyvatel.

Jitka Hrubá, ZŠ Mohylová