Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Světový den sluchu v Centru pro dětský sluch Tamtam

V Centru pro dětský sluch Tamtam se 3. března slavil Světový den sluchu. Možnosti otestovat si svůj sluch a seznámit se s péčí o sluch i uši využili lidé různého věku. Zajímalo je například, zda se dá sluch preventivně chránit, od jakého věku ho lze vyšetřit u dětí, proč se ve stáří lidem sluch zhoršuje, ale také, zda se vyskytuje vada sluchu častěji u žen, nebo u mužů.
Tamtam se letošním Světovým dnem sluchu připojil ke kampani, kterou vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Téma roku 2023 zní: Péče o uši a sluch pro všechny. Převeďme to do reality! Kampaň upozorňuje na důležitost propojení péče o uši a sluch s pri- mární zdravotnickou péčí. Cílem je dostat do povědomí veřejnosti tato hlavní poselství: Problémy s ušima a sluchem patří mezi nejčastější problémy, se kterými se setkáváme. Více než 60 % z nich lze přitom identifikovat a řešit na úrovni primární zdravotní péče.
Na celém světě má podle WHO problémy se sluchem 466 milionů lidí. „V Centru pro dětský sluch Tamtam se dlouhodobě snažíme vzbudit zájem státu o prevenci dopadu postižení sluchu na dítě a jeho celkový vývoj,“ uvedla Jana Fenclová, ředitelka Tamtamu, který pomáhá rodinám dětí s vadami sluchu v České republice již 33 let.
„Sluch lze dnes dětem vyšetřit již v porodnici, pomocí novorozeneckého screeningu sluchu. Funkční vyšetření sluchu nabízíme rodinám s dětmi i u nás v Tamtamu. Kompenzace sluchové vady, ale i odborná péče o sluch je důležitá v každém věku,“ vysvětlila Fenclová.
Kontakt: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Hábova 1571, Praha 5, www.tamtam.cz, www.idetskysluch.cz, telefonická linka prvního kontaktu pro rodiče: 605 100 400, e-mail: poradna@tamtam.cz.

Lucie Křesťanová,
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.