Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velikonoční bohoslužby

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. JAKUBA ST.

KOSTEL SV. JAKUBA ST. VE STODŮLKÁCH

Květná neděle – 2. dubna

 • 8.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí
 • 9.30 hod. – latinská mše se svěcením ratolestí
 • 18.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí

Pondělí – 3. dubna

 • 7.00 hod. – ranní chvály
 • 7.15 hod. – mše sv.


Úterý – 4. dubna

 • 7.00 hod. – ranní chvály

Středa – 5. dubna

 • 7.00 hod. – ranní chvály

Zelený čtvrtek – 6. dubna

 • 7.00 hod. – ranní chvály
 • 17.00 hod. – mše sv. na památku Večeře Páně s umýváním nohou

Velký pátek – 7. dubna

 • 10.00 hod. – Křížová cesta
 • 17.00 hod. – Velkopáteční obřady

Bílá sobota – 8. dubna

 • 20.00 hod. – Velikonoční vigilie se křtem

Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 9. dubna

 • 8.00 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů
 • 9.30 hod. – mše sv. se křty

Velikonoční pondělí – 10. dubna

 • 8.00 hod. – mše sv.KOSTEL SV. PROKOPA

Květná neděle – 2. dubna

 • 9.30 hod. – mše sv. pro rodiny s dětmi se svěcením ratolestí
 • 11.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí

Úterý – 4. dubna

 • 8.30 hod. – mše sv.

Středa – 5. dubna

 • 18.00 hod. – mše sv.

Zelený čtvrtek – 6. dubna

 • 19.00 hod. – mše sv. na památku Večeře Páně s umýváním nohou
 • 23.00 hod. – společné bdění v Getsemanské zahradě se sedmi čteními z Janova evangelia, Getsemanská zahrada je otevřena pro modlitbu po celou noc

Velký pátek – 7. dubna

 • 7.30 hod. – modlitba se čtením a ranní chvály, kostel je otevřen pro modlitbu po celý den
 • 12.00 hod. – Křížová cesta
 • 15.00 hod. – Velkopáteční obřady

Bílá sobota – 8. dubna

 • 7.30 hod. – modlitba se čtením a ranní chvály
 • 9.00 hod. – Obřady katechumenátu
  Boží hrob je otevřen pro modlitbu po celý den
 • 20.30 hod. – Velikonoční vigilie se křtem

Boží hod – 9. dubna

 • 9.30 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů
 • 11.00 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

Velikonoční pondělí – 10. dubna

 • 11.00 hod. – mše sv.


CÍRKEV BRATRSKÁ

(Mukařovského 1986, stanice metra Luka)

Neděle – 9. dubna

 • 10.00 hod. – bohoslužba vzkříšení


ŘECKOKATOLICKÝ CHRÁM SV. KŘÍŽE A SV. HELENY

(při železniční trati u viaduktu nad stanicí autobusů č. 142, 380 – Bílý Beránek)

Neděle – 9. dubna – Květná neděle (v ukrajinštině)

Neděle 16. dubna – Neděle vzkříšení (ve staroslověnštině)

Dále každou neděli od 9.00 hodin střídavě v ukrajinštině a ve staroslověnštině