Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hudební amatérská soutěž – březnový svátek hudby a malých hudebníků v MDDM Stodůlky

Březnová hudební amatérská soutěž pořádaná Místním domem dětí a mládeže ve Stodůlkách, jako jedna z patnácti soutěží k patnáctinám domu dětí, byla především svátkem hudby a příležitostí pro malé i větší amatérské hudebníky ukázat, co umí. Do soutěže se přihlásilo 164 dětí. První den soutěžili předškoláci, kteří předvedli své umění v kategoriích: sbory, flétna a zpěv. Druhý den předvedli své umění v kategoriích: kapely, kytara/klavír, flétna a zpěv školáci. Výkony dětí měly opravdu vysokou úroveň. Bylo na co se dívat a co poslouchat. Porota ve složení Marta Ševčíková, Inessa Lunová, Dagmar Eckhardtová, Libor Sládek a Martin Černý, měla mnohdy velmi těžké rozhodování. Velký dík za organizaci celé akce patří Míše Strejčkové z MDDM Stodůlky, odborné porotě za trpělivost a citlivý přístup k soutěžícím, všem soutěžícím za snahu, přípravu, překonání trémy a pěkné výkony, rodičům a doprovázejícím pedagogům za podporu svých dětí.

Vítězové jednotlivých kategorií mají možnost vystoupit na Domečkovém jarmarku pořádaném k oslavě dne MDDM Stodůlky 27. května.