Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Končí školy s rozšířenou výukou jazyků?

Ne tak docela. Základní školy musejí do začátku školního roku 2007/2008 připravit vlastní Školní vzdělávací program, který bude vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Mají tak možnost více využít svůj potenciál a moderní výukové metody ve prospěch vzdělávání žáků.

Ty školy, které mají dosud třídy s rozšířenou výukou jazyků, jistě nebudou zahazovat své zkušenosti, proto i Základní škola Mládí bude ve své tradiční jazykové výuce pokračovat. V novém školním vzdělávacím programu bude jazyková výuka zařazena od prvních tříd. Jazyková profilace školy tedy bude pro naše žáky znamenat, že se budou moci v anglickém jazyce vzdělávat od 1. do 9. ročníku a druhý jazyk si zvolí od 6. ročníku.

Žáci 1. tříd, kteří byli zapsáni do naší školy na školní rok 2006/2007, se mohou těšit na jazykovou výuku již od tohoto školního roku, kdy škola zahájí pilotní jazykový program, rozšířený i do druhých tříd. V příštím školním roce se podle rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou již všichni žáci vzdělávat v jazyce od 3. ročníku a jazyková výuka ve 4. a 5. ročníku bude rozšířena ze 3 na 4 hodiny týdně.

Máte-li zájem ještě své dítě zařadit do 1., 2. nebo 6.třídy v jazykovém programu naší školy, žádost o zařazení získáte v sekretariátu školy nebo na www.p13.cz/skoly/mladi pod odkazem Přijímání žáků.

Ne každý se ale chce učit dva jazyky, proto nabízíme od šestého ročníku příštího školního roku také několik volných míst pro žáky, kteří se chtějí učit jen anglicky.

Norbert Tlustý, zástupce ředitelky
a koordinátor tvorby ŠVP v ZŠ Mládí